Hensikt:
Arbeidsplass - ikke institusjonsplass.

Visjon:
Skape livsinnhold, verdighet og trygghet i tilrettelagt næringsvirksomhet.

Formål:
Selskapets virksomhet skal være overtakelse og opprettholdelse av næringsvirksomhet for yrkeshemmede utøvet på eiendommen Sørvangen, gnr. 80 bnr. 105 i Drammen, til nå utøvet av stiftelsen
Sørvangen Næringspark. Slik virksomhet skal skje i samme ånd og etter innarbeidede prinsipper bl.a. ved at virksomheten skal fortsette i samme eiendom ved leie.Herunder er formålet å fortsette en tidsmessig og godt utstyrt bedrift.Virksomheten kan også omfatte deltakelse i andre virksomheter når det har sammenheng med eller er nødvendig for hovedformålet.
Virksomheten og kontor skal være på eiendommen Sørvangen.

I dag:
Styret i Sørvangen Næringspark AS består av:
Bjørn Husemoen - styreformann
Erik Dahlheim - tidl. stortingsrepresentant AP
Gunnbjørn Gulliksen - statsautorisert revisor
Bente Larsen - avdelingsleder Jobbfrukt
Britt Bærulfsen - observatør, Drammen Kommune

Annet:
Medlem i ASVL
25 års jubileum - 28. august 2009

Ansatte:
Daglig ledelse:
John Richard Fjerdingstad - daglig leder
Bjørn Arne Gundersen - driftsleder
Grete Fjerdingstad - attføringsleder

* lærekandidater
* arbeidstakere
* hospitanter
* praksisplasser
* utplassering
* arbeidsuke
* arbeidsledere
* administrasjon

Hva med fremtiden:

Vi jobber hele tiden med å fylle opp kapasiteten i det enkelte verksted,
for på denne måten å sikre våre arbeidstakere et meningsfylt arbeid.                         
Vi jakter hele tiden på nye idéer når det gjelder produksjon og produkter.                                .
Vi er hele tiden åpne for å diskutere nye arbeidsoppgaver,
og investerer gjerne i produksjonsutstyr hvis oppdragene er av en viss størrelse og varighet.

Vi ønsker til enhver tid å tilby yrkeshemmede arbeidstakere et meningsfylt og utviklende arbeid.
Våre ansatte skal til enhver tid føle en utvikling i det daglige.
Vi tilpasser alltid arbeidet til den enkeltes behov, slik at følelsen av mestring hele tiden er sterkt tilstede.

           

Lurer du eller dere på noe i forbindelse med jobb hos oss,
må dere ikke nøle med å ta kontakt !

Hva kan du gjøre for Sørvangen Næringspark AS:

- Gjøre stedet og mulighetene kjent.
- Tenke på Sørvangen i sammenheng med oppdrag.
- Fortelle om muligheten for å kunne jobbe på Sørvangen.

Takk for oppmerksomheten du har gitt oss så langt,
og vi håper at vi på en eller annen måte kan stå til tjeneste for deg
eller din bedrift ved en anledning.

Eventuelle spørsmål kan rettes til
John Richard Fjerdingstad, Bjørn Arne Gundersen, Grete Fjerdingstad
eller til en av avdelingslederne ved avdelingene.

Vi inviterer mer enn gjerne til en omvisning ved Sørvangen Næringspark                                                     

 

           

                                               

lagt til handlevogn