Beskrivelse av tiltaket

Sørvangen Næringspark  AS er for tiden godkjent for 59 plasser innenfor tiltaket varig tilrettelagt arbeid.( VTA)

Kriterier for å få jobb hos oss, er at personen mottar uførepensjon fra NAV. Dersom du har, eller i nær fremtid venter å få innvilget varig uførepensjon, og har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging, kan du være aktuell som arbeidstaker hos oss.

Varighet på tiltaket

Tiltaket er ikke tidsbegrenset, det betyr at du kan jobbe ved bedriften frem til pensjonsalder. Det skal allikevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.

Hvordan få arbeid i VTA ved Sørvangen Næringspark AS ?

Du kan søke om jobb ved å ta kontakt med din saksbehandler hos NAV, eller du kan ta kontakt med
Sørvangen Næringspark AS enten ved å ringe, skrive brev eller sende e-post.

lagt til handlevogn