Om OKvekst

Opplæringskontoret for Vekstbedrifter i Viken, OKvekst har 31 medlemsbedrifter i Viken hvor vi tilbyr varierte og tilrettelagte opplæringsarenaer.

Et opplæringskontor er et samarbeidsorgan der flere godkjente lærebedrifter samarbeider om opplæringen av sine lærlinger og lærekandidater. Det fines både bransjevise og tverrfaglige opplæringskontorer. Opplæringskontoret inngår i dette tilfelle opplæringskontrakten med lærekandidaten, og det er bedriften som ansetter lærekandidaten og dermed har lønns- og arbeidsgiveransvaret. De fleste av våre lærekandidater har ytelser fra NAV.

OKvekst har lærekandidater i ulike fag, som blant annet logistikkfag, salgsfag, kontor- og administrasjonsfag, institusjonskokkfag og anleggsgartnerfag.

OKvekst fungerer som et bindeledd mellom medlemsbedriftene, lærekandidatene og Viken Fylkeskommune. OKvekst bidrar i formidling og opplæring av lærekandidater i våre medlemsbedrifter. Opplæring i OKvekst er en del av det spesialpedagogiske tilbudet i Viken fylkeskommune, og er nedfelt i en egen samarbeidsavtale.

Opplæringen følger 2+2 modellen for yrkesfaglig utdanningsprogram i videregående opplæring. OKvekst skal sikre at opplæringen blir gitt i samsvar med vedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven og læreplanen i faget.

OKvekst fungerer som et bindeledd mellom medlemsbedriftene, lærekandidatene og Viken fylkeskommune.

Se gjerne vår hjemmeside www.okvekst.no for mer informasjon