Harddisksletting

Ta kontakt med:
Avdelingsleder
Jan Petter Røine
Tlf. 902 28 129
jan.petter.roine@sorvange.no

* Vi sletter harddisker til alle typer datamaskiner.
* Vi plukker ut harddisken fra datamaskiner og sletter den,
   den er da helt ubrukelig.
* Vi sletter også alt av magnetiske lagringmedie som:
   taper, mobiltelefoner, minnepinner, disketter m.m.
   Vår Ontrack Eraser Degausser 3 som blir brukt til sletting av
   magnetiske medier, er godkjent av
   NSM (Nasjonal Sikkerhetsmyndighet)

GDPR -  EU´s og Norsk lovs forordning om personvern

Vi kan tilby følgende priser:
Harddisker/taper/mobiltelefoner/minnepenner pris pr. enhet
1   -   10 stk. kr. 160,-
11 -   50 stk. kr. 120,-
51 - 200 stk. kr.  90,-
200 < kr.  70,-                      
CD/DVD - plater                     kr.  10,-
Etter sletting er harddisken garantert ubrukelig
Alle priser er eks. mva
Sletting av data
Sletting av data er en sikkerhetsutfordring stadig flere
virksomheter tar på alvor, men fortsatt er det mange virksomheter
som ikke kan dokumentere at data er slettet 100 %.
Gode råd ved datasletting:
* Husk sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften
   § 2 - 11: Ved avhending av lagringsmedia skal
   personopplysninger slettes fullstendig og permanent fra
   lagringsmediet.
* Delete-kommandoen oppdaterer kun en tabell som forteller
   operativsystemet at filen er slettet. Innholdet av filen eksisterer
   selv om brukeren ikke kan få den fram.
* Formatering kan sammenlignes med å rive innholdfortegnelsen
   ut av en bok. Formateringskommandoen oppdaterer tabeller
   som sier at alle filer og kataloger er slettet, men fjerner ikke
   data fysisk fra mediet.
* Overskriving av software garanterer ikke at data fysisk er
   overskrevet. En bruker kan ikke kontrollere når og hvor data
   lagres på mediet fordi systemet mellomlagrer.
* Selv om lagringsmediet blir knust, er informasjonen fortsatt
   tilgjengelig. Det er fullt mulig, helt eller delvis, å hente ut data
   som ligger på en fysisk skadet medium.
* Selv om du bruker avmagnetisering for å slette data, er dette
   ikke alltid tilstrekkelig. Du må vite hvor kraftig magnetfeltet som
   må til, og hvor lenge den spesifikke disken skal utsettes for feltet.

Ontrack Eraser Degausser 3

lagt til handlevogn