Sikkerhetsmakulering

Ta kontakt med:
Avdelingsleder
Jan Petter Røine
Tlf.dir.: 32 88 87 05
Mob.:    90 22 81 29

jan.petter.roine@sorvangen.no

* Makulering av regnskap, sensitive papirer og andre dokumenter
* Innhenting av vanlig papir og papp
* Rydding av div. papirer fra konkursbo
* Sikker transport
* Avlåste lokaler

Det makulerte papiret går til gjenvinning

Fraktfritt innen Drammensområdet

Priser sikkerhetsmakulering

Henting/rydding kr. 9,75 pr. kg
Makulering av sensitive papirer kr. 7,50 pr. kg.
Papp og papir som ikke skal makuleres                                   kr. 7,05 pr. kg.                                                                 
Alle priser er eks.mva

INNGÅ EN AVTALE PÅ TJENESTEN, SKRIV UT SKJEMA HER OG FYLL UT.