Kjøpsvilkår

Foretaksinformasjon

NO 975 859 231 MVA, Sørvangen Næringspark AS

Kontaktdetaljer:
Besøksadresse: Sørvangen Næringspark AS, Sørvangen 14, 3031 Drammen,
Postadresse: Sørvangen Næringspark AS, Sørvangen 14, 3031 Drammen
Telefon: 32 88 87 00
E - post: firmapost@sorvangen.no

Bedrift for yrkeshemmede

  

Forbehold

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/tjenestene på siden.
Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket handel!

 

Salgs- og leveringsbetingelser

Ekspedering av ordre: Etter at kjøpet er bekreftet, behandles ordre hos oss for evnt. utsending innen 3 virkedager.
De artikler hvor det står: "Hentes på Sørvangen Næringspark AS", blir ikke varen sendt til kjøper.

Leveranse

Vanligvis vil varene sendes fra oss innen 3 virkedager etter at ordren er mottatt.
Dersom det er tomt for en vare, gir vi skriftelig beskjed på e-post når varen er tilgjengelig. 

Frakt

Vi sender varene via Posten Bring. Da må varen være betalt på forhånd.
Kostnader forbundet med frakt vises på bestillingen.
Noen varer må hentes på Sørvangen Næringspark AS.

 

Betaling

Vi krever betaling for varen ved bestilling.

 

Personopplysninger

Sørvangen Næringspark AS behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger.
Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

 

Kortinformasjon

Når du handler hos Sørvangen Næringspark AS, blir betalingen behandlet av Nets, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard/Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

 

Rutiner for retur av varer

Avbestilling

Dersom du ønsker å avbestille varene må det skje telefonisk eller på e-post innen 24 timer fra bestilling.

 

Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den,
gi Sørvangen Næringspark AS skriftlig melding (e-post eller brev) om at du vil påberope deg mangelen.
Sørvangen Næringspark AS vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre.
Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

 

Angrerett

I følge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 dager fremover.
Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og legger ved utfylt
angrerettsskjema (som lå vedlagt i forsendelsen), du vil da få tilbakeført det du har betalt. Kjøper betaler returporto.
Se utfyllende informasjon på angrerettsskjemaet.

Dersom kjøper ikke har mottatt angreskjema skriftlig på papir eller på annet varig medium (f.eks. e-post, CD eller DVD), utvides angrefristen til 3 måneder. Angreskjemaet skal være ferdig utfylt med Sørvangen Næringspark AS informasjon når skjemaet mottas. Angreretten gjelder ved forbrukerkjøp, salg til foretak innbefattes ikke av forbrukerkjøpsloven.

BARNE-, LIKESTILLINGS-OG
INKLUDERINGSDEPARTEMENTET.

Skjema B (bokmål) side 1
Dette skjemaet er obligatorisk ifølge forskrift om angreskjema av 27. februar 2001 fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med hjemmel i lov 21.12.2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) § 10. Skal brukes ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted av tjenester med unntak for salg av finansielle tjenester.

DU HAR 14 DAGERS UBETINGET ANGRERETT

Etter angrerettloven kan forbrukeren gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at de opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte (se side 2 av dette skjemaet). Fristen løper ved fjernsalg uansett ut senest 3 måneder etter at avtalen ble inngått, eller 1 år dersom opplysning om angrerett ikke er gitt. Det er ingen tilsvarende frist ved salg utenfor fast utsalgssted.

Melding om bruk av angreretten må gis til tjenesteyteren innen fristen, og kan gis på hvilken som helst måte. Du kan bruke dette skjemaet som skal være utfylt av tjenesteyteren som spesifisert nedenfor. Fristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp, og du bør sørge for at dette kan dokumenteres.

Skal være utfylt av tjenesteyteren:

Navn: Sørvangen Næringspark AS

Tjenesteyterens adresse: Sørvangen 14, 3031 Drammen  Telefonnr. 32 88 87 00   E-postadresse: firmapost@sorvangen.no

Kontrakt/ordre/bestilling nr.: Se ordrebekreftelse

Om tjeneste:Salg nettbutikk 

Fylles ut av forbrukeren:
OBS! Skjemaet skal ikke sendes til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Skjemaet er mottatt ____________________ (dato). Jeg benytter meg av angreretten.
Navn ________________________________________________________________________________ Adresse ________________________________________________________________________________ Telefonnr. ______________________________ E-postadresse __________________________________ Dato ____________________ Underskrift __________________________________________________

 

Garanti

Opplysning om garanti på varene. Garanti i.h.t. forbruksloven.